2018 YILI ANTRENÖR - HAKEM VİZE DUYURUSU

Federasyonumuzca, 2018 yılı Antrenör – Hakem Vizeleri 29 Kasım – 20 Aralık 2017 tarihleri arasında Federasyonumuza ulaşacak şekilde, Posta veya Kargo aracılığı ile yapılacaktır. 2018 yılı Hakem veya Antrenörlük vize bedeli 400,00 TL.’dir. Ayrıca yalnızca İllerindeki faaliyetlerde görev almak isteyen hakemlerin vize ücreti ise 50,00 TL’dir.

2018 yılı için Federasyon Faaliyetlerine katılmak ve Kuşak Sınavı yapmak isteyen, kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alımı yoluyla istihdam edilen Antrenörler ile İl içi ya da Federasyon Faaliyetlerinde görev alacak hakemlerin mutlaka vize yaptırmaları gerekmektedir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli Judo Antrenörleri Vize ücreti yatırmayacak olup Kurum Kimlik kartlarının fotokopisini göndereceklerdir.

Belirtilen ücret Federasyonumuzun Garanti Bankası Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu : 710  Hesap No: 6299166 nolu hesabına yatırılarak, banka dekontu, vize bilgi formu ve istenen diğer evraklar en geç 20 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuzda olacak şekilde kargo ile gönderilecektir. Eksik evraklı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Antrenör ve Hakemlerimiz, 20 Aralık 2017 tarihinden sonra vize ücretini yatırmaları halinde, belirtilen ücretin %50 fazlasını yatırmak zorunda kalacaklardır.

 

2018 Yılı Vize Tablosu

 

Görev Yapacağı Alan

Vize Ücreti

Antrenör

Federasyon ve GHSİM tarafından yapılan tüm faaliyetler

400,00 TL.

Hakem

Federasyon ve GHSİM tarafından yapılan tüm faaliyetler

400,00 TL.

Hakem (İl Müdürlüğü)

Sadece GHSİM tarafından İllerimizde yapılan faaliyetler

50,00 TL.

 

 

2018 yılı Antrenör – Hakem vizesi için istenen belgeler

1.      Antrenör / Hakem Vize Bilgi Formu (Vesikalık Resimli)

2.      Vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

3.      Antrenör – Hakem Belgesinin Fotokopisi

4.      Adli Sicil Belgesi ( Resmi Kurum olarak alınacaktır)

5.      Sporda Ceza Almadığına Dair Yazı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden)

6.      Kadrolu ve Sözleşmeli Antrenörlerin Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi (Dekont Yerine)

(Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan kadrolu ve Sözleşmeli Judo Antrenörleri Ücret yerine Kurum Kimlik Kartlarının fotokopisini gönderecek olup, bu kapsamın dışında kalan (hizmet alımı, fahri vs) tüm antrenörlerin vize ücretini yatırmaları gerekmektedir.) 

ÖNEMLİ NOT:Antrenör ve Hakem Vize Bilgi Formu ve Dilekçesi Bilgisayar Ortamında doldurulup, (Vesikalık resim bilgisayar ortamında taranarak forma eklenecektir.)

Vizesini yaptıracak Antrenör ve Hakemlerin Otomasyon Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. 

Antrenör Bilgi Formu için TIKLAYINIZ...

Hakem Bilgi Formı için TIKLAYINIZ...