Bölgesel Milli Takımlar Kampı

Bölgesel Milli Takım Kampları hakkında Teknik Kurul

ve

Milli Takımlar Talimatının ilgili maddesi

 

Bölgesel Milli Takım Kamplarının Açılması

 

MADDE 18 - (1) Bölgesel Milli Takım Kampı açma talebi, kulübün antetli kağıdına yazılmış ve kulüp yetkilisi tarafından imzalanarak, mühürlenmiş bir üst yazı ekinde; bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmuş olan katılımcı listesi (Ek-7) ve kamp çalışma programının (Ek-8) Federasyona iletilmesi ile gerçekleştirilir. Belirtilen usul dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmaz. Kamp, Federasyonun onayından sonra geçerli olur.

 

(2)- Kampa katılacak sporcularının seçilmesinden kulüp sorumludur. Ancak belirlenen sporcuların, bu talimatın 14. maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9. fıkralarında belirtilen kriterlere sahip olmaları gerekmektedir.

 

(3)- Belirtilen kriterleri taşımamakla birlikte, kulüp tarafından gelecek vaat ettiği/başarılı olacağı düşünülen sporcular da kampa çağrılabilirler. Ancak bu durumdaki sporcular teknik kurulun uygun görmesi halinde kampa katılabilirler.

 

(4)- Kamp için belirlenen kriterlere uygun sporcular, kampı talep eden kulübün kendi sporcuları veya istenirse başka kulüp sporcuları da olabilirler. Ancak başka kulüp sporcularının kampa alınması sporcunun kendi kulübünün  izni     (Ek-11) ile olabilir. Kampı açacak kulüp, kamp talep formuna ek olarak izin belgesini federasyona göndermelidir.

 

(5)- Bölgesel Milli Takım Kampının bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde kulüp; sporcu devam çizelgesi (Ek-9) ile kamp raporunu (Ek-10)eksiksiz olarak düzenleyerek federasyona iletmek zorundadır.Belirtilen formlar federasyona zamanında ulaştırılmadığında ilgili kulübün yeni bir kamp açmasına izin verilmeyebilir.

 

(6)- Kampların tüm sorumluluğu kampı açan kulüpte olmasına karşılık federasyon istediği zamanda kampları denetleyebilir. Yapılan kontrol ve/veya denetimde kampta olduğu bildirilen sporcu, antrenör veya kamp müdürünün geçerli bir mazeretleri olmaksızın kampta bulunmadığının yada kamp çalışma programına uyulmadığının tespiti halinde kulüp yazılı olarak ikaz edilir. Söz konusu durumların tekerrürü halinde ilgili kulübe bir daha Bölgesel Milli Takım kampı açma onayı verilmez.

 

(7)- Bölgesel Milli Takım Kamplarında bulunan sporcular, milli takım etkinlikleri için davet aldıklarında, doğrudan milli takım etkinliklerine katılmak zorundadırlar. Bu durumdaki sporcular sporcu devam çizelgesinde (Ek-9) ve kamp raporunda  (Ek-10) belirtilirler.

 

(8)- Bölgesel Milli Takım Kamplarında bulunan sporcuların sakatlık, hastalık, mazeret vb. izinli oldukları durumlar sporcu devam çizelgesinde (Ek-9) ve kamp raporunda (Ek-10) belirtilir.

 

(9)- Bölgesel Milli Takım Kampında görev alacak olan antrenörlerin vizeli olmaları ve kamplarda kamp müdürünün görevlendirilmesi zorunludur.

 

(10)- Bölgesel Milli Takım Kamplarının tüm masrafları kampı açacak olan kulüp tarafından karşılanır.

 

20.03.2013 Tarihli ve 155 sayılı teknik kurul kararı ile belirlenen ek hususlar :

Bölgesel Milli Takım Kampları ile ilgili olarak Teknik Kurul ve Milli Takımlar talimatımızda yeterince açıklık bulunmayan hususlarla ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.


  1. Kulüpler Bölgesel Milli Takım Kampı açma taleplerini, kampın başlama tarihinden en az 7 gün önce federasyona göndermek zorundadır.

  2. Bölgesel Milli Takım Kamplarına yazılacak sporcular kategori gözetmeksizin son Türkiye Şampiyonasında veya bir önceki Türkiye Şampiyonasında ilk 8 (1.2.3.3.5.5.7.7) dereceyi elde etmiş olmak zorundadırlar. Ayrıca; bu kriteri taşımayan en fazla iki sporcu kulüp tarafından kampa dahil edilebilir.

 

  1. Milli Takım faaliyetleri yada geçerli bir sebepten dolayı, iki yıl üst üste ilk sekiz dereciyi elde edemeyen sporculardan, milli takımlarda değerlendirilenler, kulüpleri tarafından bölgesel milli takım kamplarına da yazılabilir.

 

  1. Bölgesel Milli Takım Kamplarında görevlendirilecek antrenörler en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip ve vizeli olmak zorundadırlar.

 

  1. Bölgesel Milli takım kamplarında her 5 sporcuya kadar 1 antrenör görevlendirilebilir. ( Örnek : 1-5 sporcuya 1 antrenör, 6-10 sporcuya 2 antrenör, 11-15 sporcu dahil 3 antrenör vb. )

 

  1. Bölgesel Milli Takım Kampı başvurusunda ve kampın sonunda hazırlanacak her türlü evrak Teknik kurul ve Milli Takımlar Talimatında belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz doldurulacaktır. Eksik ve/veya geç gönderilen evraklar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  

 

Ek-7 Bölgesel Kamp Katılımcı Listesi için TIKLAYINIZ

Ek-8 Bölgesel Kamp Çalışma Programı  için TIKLAYINIZ 

Ek-9 Sporcu Devam Çizelgesi için TIKLAYINIZ

Ek-10 Kamp Raporu için TIKLAYINIZ

Ek-11 Bölgesel Kamp Kulüp Muvafakatı için TIKLAYINIZ