Kars'ta yapılması planlanan Siyah Kuşak 1. ve 2. Dan Kursu ve Sınavları tarihi 02-05 Ağustos 2022 olarak değiştirilmiştir


30/6/2022 11:36

SİYAH KUŞAK 1. ve 2. DAN KURS ve SINAVI

02-05 AĞUSTOS 2022 / KARS

Federasyonumuzun 2022 Yılı Eğitim Programında yer alan Siyah Kuşak 1. ve 2. Dan Kursu ve Sınavlarının tarihleri 02-05 AĞUSTOS2022 olarak değiştirilmiş olup, yeterli başvuru olması halinde Kars ilinde yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile istenen diğer evrakları en geç 25 Temmuz 2022 tarihine kadar Federasyonumuza kargo ile göndermeleri gerekmektedir.  

KATA VE DAN KURSLARINA KATILMA ŞARTLARI

1.Dan Katılım Şartları

1.16 yaşından gün almış olmak,

2.Kahverengi Kemerde 1 yıl beklemiş olmak,

3.Nage No Kata’nın ilk üç serisi, 9 teknikten sorumludurlar.

4. 400.00.- TL Kurs ücreti dekontu

2.Dan Katılım Şartları

1. 17 Yaşından gün almış olmak

2. 1. Dan ‘da 1 yıl beklemiş olmak

3. Yönetim kurulu kararı ile 1. Dan alanlar için bekleme süresi 2 yıl’dır.

4. Nage No Kata’nın ilk beş serisi, 15 teknikten sorumludurlar.

5. 450.00.- TL kurs ücreti dekontu

Dan Sınavı Ücretleri Türkiye Judo Federasyonunun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi (Şube kodu: 710) 6299166 nolu hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına “….. Dan Sınavı Ücreti” yazdırılacaktır. (Banka tarafından fazla işlem ücreti alınmaması için Kurum Ödemesi diye belirtilecek)

DAN SINAVINA KATILMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE EVRAKLAR

1 - Dan Sınavı Başvuru dilekçesi  ( Örnek Dilekçe için TIKLAYINIZ. )

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

3 - 2 adet Vesikalık fotoğraf ( Son 1 yıl içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutlarında) (Fotoğrafların arkasına Ad ve Soyadın yazılması gerekmektedir.)

4- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (katılımcının adı soyadı, T.C. kimlik numarası makbuzda belirtilecektir)

5- Sağlık Beyanı (18 Yaşından küçük sporcuların yerine velisi/vasisi tarafından imza atılacaktır.) (Sağlık Beyanı için TIKLAYINIZ.)

6 - Sabıka kaydı. (E devletten Resmi Kurum seçeneği seçilerek alınacak)

7 – Kursiyerlerin en son aldıkları Federasyon onaylı kuşak kimlik kartı veya Dan Diplomasının Fotokopisi

8 - Son üç yıl içinde sporda ceza almadığına dair yazı. (Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya e-devletten alınacak)

NOT: Yukarıda belirtilen evrakların eksiksiz olarak en geç 25 Temmuz 2022 tarihine kadar Federasyonumuza kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Mail yolu ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

KATA VE DAN KURSLARI İLE SINAVLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

1-Katılımcıların kurs ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir.

2 -Kurs ve sınavlarda tori ve ukelerin judogileri nizami ölçülerde olmalıdır.

3- Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir.

4 -Ukenin tori ile aynı Dan seviyesinde veya daha üst Dan seviyesinde olması gerekmektedir.

5 -Sınavlarda 100 lük puan sistemi uygulanır. Teorik sınavdan 60 puan ve üzeri alan adaylar, istenen evrakları eksiksiz teslim etmek şartıyla uygulama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

6 -Sınav sonuçları Federasyon tarafından ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Kurs ve Sınava başvuru yapan fakat geçerli bir mazereti olmamasına rağmen katılmayan kursiyerin, yatırmış olduğu ücret geçerliliğini yitirir. (Judo Kyu ve Dan Sınavları Talimatı        Madde 8 – m bendi)

   

thumb

thumb
  • 26/6/2022 22:04

Vefat ve Başsağlığı


thumb
  • 25/6/2022 13:18

TOHM BAŞVURU DUYURUSU


thumb
  • 25/6/2022 10:11

Vefat ve Başsağlığı


thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb
  • 23/5/2022 09:37

Vefat ve Başsağlığı


thumb